Zhengyuan Zhu


Zhu, Zhengyuan (2002), Two-step Algorithm for Spatial Sampling Design, Computing Science and Statistics, 34, /I2002Proceedings/ZhuZhengyuan/ZhuZhengyuan.abstract.pdf